zamówienie na:

Remont elewacji od strony podwórza wraz z remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 92-94 w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 565509-N-2019 z dnia 2019-06-26 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.29.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU MAG-BUD Jakub Ziółkowski, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław, za cenę: 224.684,96 zł.