zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2 w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 560497-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.27.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany , Jerzy Sarbinowski, ul. Wilkońskiego 35/2, 88-100 Inowrocław, za cenę: 195.157,86 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (29kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (419kB) word 3) projekt budowlany (8192kB) plik 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (4409kB) plik 5) przedmiar robót (3671kB) plik 6) informacja z otwarcia ofert (319kB) pdf 7) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (363kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Mitkiewicz
Opublikował: Anna Mitkiewicz (13 czerwca 2019, 09:47:25)

Ostatnia zmiana: Anna Mitkiewicz (15 lipca 2019, 11:06:17)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229