zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 8 w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 553329-N-2019 z dnia 2019-05-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.22.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki, ul. Łokietka 15/29, 88-100 Inowrocław, za cenę: 157.327,51 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (25kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (433kB) word 3) Projekt budowlany (spakowany zip 7) (7902kB) zip 4) Przedmiar robót (360kB) pdf 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (1361kB) pdf 6) Informacja z otwarcia ofert (315kB) pdf 7) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (397kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kaczmarek
Opublikował: Katarzyna Kaczmarek (28 maja 2019, 14:43:34)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (26 czerwca 2019, 08:15:44)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27602