Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Opracowanie programu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Miasta Inowrocławia do 2035 r.; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 558917-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.27.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” przy ul. Józefa Krzymińskiego 6 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 560931-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.28.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)