Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2021 roku



Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)



przyczyna unieważnienia: Prezydent Miasta Inowrocławia podjął decyzję o zamknięciu procedury rekrutacyjnej zgodnie z § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia
10 grudnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych.


stanowisko:

Aplikant 5/2021

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 25 stycznia 2021  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)