Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 12 (z 12)uzasadnienie wyboru: kandydaci nie spełnili wymagań formalnych

stanowisko:

Referent 25/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 7 września 2020  15:30

wybrany kandydat: Aneta Kunkel, Inowrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

stanowisko:

Podinspektor 23/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 4 września 2020  15:30

wybrany kandydat: Magdalena Rogatka-Krysztofiak, Inowrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

stanowisko:

Referent 22/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 17 sierpnia 2020  15:30

wybrany kandydat: Michał Micek, Balczewo 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazał się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

stanowisko:

Referent 21/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 13 sierpnia 2020  15:30

wybrany kandydat: Przemysław Kwiatkowski, Inowrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazał się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

stanowisko:

Inspektor 20/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Prezydent Miasta Inowrocławia podjął decyzję o zamknięciu procedury rekrutacyjnej zgodnie z § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia
10 grudnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych.
stanowisko:

Aplikant 18/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Kandydatka nie przedstawiła dostatecznego poziomu wiedzy, która jest potrzebna na stanowisku urzędniczym. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zamknięciu procedury naboru bez wybrania kandydata.

stanowisko:

Referent 19/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 3 sierpnia 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Kandydat nie spełnił wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Transportu. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zamknięciu procedury naboru.


stanowisko:

Referent 17/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 3 sierpnia 2020  15:30

wybrany kandydat: Dorota Rutkowska, Gniewkowo 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu, wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania kierowniczego stanowiska urzędniczego oraz posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności.
Kandydatura Pani Doroty Rutkowskiej na mój wniosek zostanie poddana pod głosowanie Radzie Miejskiej Inowrocławia, jako organu właściwego do powołania Skarbnika Miasta Inowrocławia – głównego księgowego.


stanowisko:

główny księgowy - Skarbnik

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 30 lipca 2020  15:30

wybrany kandydat: Agnieszka Pniewska, Inowrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

stanowisko:

Inspektor 15/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 21 lipca 2020  15:30

wybrany kandydat: Agnieszka Urbanek, Inowrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

stanowisko:

Referent 14/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 20 lipca 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Na ogłoszony nabór nr 13/2020 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura naboru została zakończona.

stanowisko:

Referent 13/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 20 lipca 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 12 (z 12)