Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 8 (z 8)uzasadnienie wyboru: Na ogłoszony nabór nr 40/2020 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura naboru została zakończona.stanowisko:

Młodszy Referent 40/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 14 grudnia 2020  15:30

wybrany kandydat: Katarzyna Góralska, Inowrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą niezbędną
do zajmowania stanowiska urzędniczego.


stanowisko:

Podinspektor 39/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 7 grudnia 2020  15:30

wybrany kandydat: Aldona Grobelska, Radłówek 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.stanowisko:

Młodszy Referent 38/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 17 listopada 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Na ogłoszony nabór nr 36/2020 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura naboru została zakończona.

stanowisko:

Podinspektor 36/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 16 listopada 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Na ogłoszony nabór nr 37/2020 wpłynęła oferta, która nie spełniły wymogów formalnych. Procedura naboru została zakończona.

stanowisko:

Młodszy Referent 37/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 16 listopada 2020  15:30

wybrany kandydat: Marta Bednarska , Gębice 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.stanowisko:

Referent 35/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 9 listopada 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Na ogłoszony nabór nr 33/2020 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura naboru została zakończona.stanowisko:

Podinspektor 33/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 26 października 2020  15:30

uzasadnienie wyboru: Na ogłoszony nabór nr 32/2020 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura naboru została zakończona.stanowisko:

Młodszy Referent 32/2020

miejsce pracy: Urząd Miasta Inowrocławia
termin składania dokumentów: 19 października 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 8 (z 8)